Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 sierpnia 2022

Spotkanie konserwatorskie w sprawie chojnickich witaczy

Flaga Polski i Godło Polski

10 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie konserwatorskie dotyczące konserwacji i restauracji chojnickich witaczy. Na spotkaniu p. Michał Oleksy, który wykonuje konserwację obiektów omówił przebieg prac konserwatorskich i wyniki badań laboratoryjnych dotyczących pierwotnej kolorystyki, uzupełnienia i konserwacji „sgraffito”.

          W spotkaniu brał udział p. architekt Norbert Jażdzewski autor rzeźb, z którym konsultowany jest przebieg prac konserwatorskich. 

Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022  pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację zespołu 3 rzeźb modernistycznych witaczyautorstwa Norberta Jażdzewskiego. Rzeźby powstały w latach 1973 – 75 i znaczą granice miasta. Witacze przeznaczone do konserwacji usytuowane są przy ul. Gdańskiej, ul. Kościerskie i ul. Człuchowskiej w Chojnicach. Konserwacja rzeź zostanie wykonana przez profesjonalną firmę wyspecjalizowana w konserwacji i restauracji dzieł sztuki p. Michała Oleksego z Torunia. Autorkami wniosku są: Marlena Pawlak – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice i Monika Szczukowska – Historyk Sztuki i Kurator Sztuki Współczesnej. Miastu przyznano 100 % wnioskowanej kwoty.

Nazwa zadania: „Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa
Norberta Jażdżewskiego”

Realizacja: Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Wartość dofinansowania: 69 702,20 zł

Całkowity koszt inwestycji: 79 102,20 zł

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Rzeźba w Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej 2022Herb Chojnic

W kategorii: Aktualności