Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 marca 2012

Skład Zespołu Wykonawczego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Prof. dr hab. Marek Dutkowski – główny wykonawca kontraktowy
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w tym planowania strategicznego miast.
Odbył studia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Gdańskim i planowania przestrzennego na Politechnice Gdańskiej. W 1984 r. doktorat na Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie teorii rozwoju aglomeracji miejskich. W 1996 r. habilitacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy o konfliktach środowiskowych. W 2005 r. uzyskał tytuł profesora nauk o Ziemi.
W latach 1977-2002 związany z Uniwersytetem Gdańskim. Liczne staże krajowe i zagraniczne, w tym stypendium badawcze Fundacji Aleksandra von Humboldta (Niemcy). W latach 1999-2001 pracownik IBnGR w Gdańsku, m.in. szef zespołu przygotowującego projekt pierwszej strategii rozwoju województwa pomorskiego.
Od 2002 r. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie kierownik Katedry Badań Miast i Regionów. Prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Ziemi US.
Krajowy i międzynarodowy konsultant w dziedzinie gospodarki przestrzennej oraz planowania strategicznego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Regionalnego w Hanowerze oraz Rady Gospodarki Przestrzennej przy Federalnym Ministrze Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast (Niemcy).

Mgr inż. Przemysław Wojnarowski – główny konsultant
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, analiz społeczno-gospodarczych miast, zagospodarowania obszarów nadwodnych i promocji miast. Autor licznych publikacji i ekspertyz w tej dziedzinie. Członek Zespołu konsultacyjnego ds. gospodarowania zasobem komunalnym Gminy Miasta Szczecin.
Długoletni współpracownik „Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych” przy Uniwersytecie Szczecińskim. Współzałożyciel i fundator „Instytutu Studiów Regionalnych”. Współwłaściciel firmy „Wojnarowski & Partners” Aktualnie doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego.
Działacz społeczny oraz organizator targów, konferencji i seminariów. Publicysta prasowy i radiowy.

Mgr Agnieszka Dopierała – praktykantka
Absolwentka kierunku informatyka i ekonometria (specjalność: wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami) na Uniwersytecie Szczecińskim w 2011 r. Współpracowała przy opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych miast, badaniach ankietowych oraz organizacji targów i konferencji. Aktualnie pracuje dla firmy „Wojnarowski & Partners”.

Mgr Piotr Sus – praktykant
Absolwent kierunku informatyka i ekonometria (specjalność E-biznes) na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie pracuje dla firmy „Wojnarowski & Partners”. Już jako student współpracował z „Instytutem Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych”. Współpracował przy opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych miast, badaniach ankietowych oraz organizacji targów i konferencji. Aktualnie pracuje dla firmy „Wojnarowski & Partners”.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020