Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 października 2023

Ruszyły prace nad Strategią Polityki Senioralnej Gminy Miejskiej Chojnice do roku 2030

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Opracowania i Wdrożenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Miejskiej Chojnice do roku 2030.

Zespół tworzą pod przewodnictwem wiceburmistrza Adama Kopczyńskiego przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu, Straży Miejskiej, instytucji kultury oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających chojnickich seniorów.

W ramach dzisiejszego spotkania i pracy w pięcioosobowych grupach, członkowie Zespołu skupili się na działalności senioralnej w mieście wskazując na jej plusy i minusy. Następnie pochylili się nad wstępnym formularzem ankiety, który trafi do chojnickich seniorów.  Wyniki uzyskanych opinii i sugestii posłużą do stworzenia trafnej diagnozy stanu istniejącego oraz celów i działań dla polityki senioralnej miasta.

W kategorii: Aktualności