Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 grudnia 2002

Rozbudowa Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozpoczęcie inwestycji: 12.2001 r.
Zakończenie: 12.2006 r.
Plan nakładów: 184 200 zł

W kategorii: 2002