Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 maja 2024

Rozbudowa kompleksu sportowo-treningowego BNN Modrak w Chojnicach

Boisko Nowych Nadziei MODRAK (BNN Modrak) przy ul. Bałtyckiej 1 powstało w 2011 roku. W ramach kompleksu zrealizowano wówczas:

 • boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni ok 8.200 m² wraz z wyposażeniem w bramki i piłkochwyty,
 • budynek zaplecza socjalnego o powierzchni ok 120 m²,
 • ogrodzenie terenu,
 • oświetlenie boiska,
 • monitoring.

W 2014 r. dostawiono trybuny dla kibiców. Kompleks został zrealizowany ze środków własnych Gminy Miejskiej Chojnice, z wyjątkiem instalacji solarnej w budynku socjalnym, na którą pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”

W 2022 r. przeprowadzono remont istniejącego boiska sportowego polegający na zdjęciu i utylizacji istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wypełnienia z EPDM, a następnie wykonania w ich miejscu nowego podkładu elastycznego, ułożenia nowej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia jej granulatem naturalnym (korkowym).
Ponadto:

 • wymieniono bramki wraz z odciągami,
 • udrożniono drenaż odprowadzający wodę deszczową z płyty boiska do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • ustawiono wiatę rowerową oraz stojaki na rowery,
 • zakupiono wielofunkcyjną maszynę przeznaczoną do konserwacji sztucznej trawy wraz zestawem profesjonalnych narzędzi do
 • konserwacji i pielęgnacji boisk syntetycznych.

Z kompleksu w obecnej formie korzystają między innymi drużyny I-ligowego klubu MKS Chojniczanka 1930, przy którym funkcjonuje Akademia Chojniczanki prowadząca szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej.

W listopadzie 2022 r. Gmina Miejska Chojnice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na rozbudowie tego kompleksu sportowego o kolejne boisko piłkarskie. Wniosek uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W dniu 24.08.2023 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa pełnowymiarowego treningowego boiska piłkarskiego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i kanalizacji deszczowej, które stanowić będzie element istniejącego kompleksu sportowego BNN Modrak.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę boiska o wymiarach 101 x 68 m o nawierzchni ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, wypełniona granulatem EPDM wykonana z dwóch rodzajów włókien,
 • oświetlenie płyty boiska w godzinach popołudniowo-wieczornych – 8 słupów oświetleniowych o wysokości 12 m, na każdym słupie 6 szt. naświetlaczy LED,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej (drenaż pod płytą boiska),
 • budowę ogrodzenia z piłkochwytami o wysokości: 8 m za liniami końcowymi oraz 6 m po bokach boiska,
 • wyposażenie: bramki aluminiowe o wymiarach 5×2 m z siatkami poliestrowymi,
 • utwardzenia ciągów pieszych stanowiących dojście do obiektu wykonane zostaną z kostki betonowej,
 • tablicę informacyjną.

Celem przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej w Chojnicach infrastruktury piłkarskiej jest wzmacnianie rozwoju i poprawa funkcjonowania młodzieżowych drużyn piłkarskich.

Przyznane dofinansowanie MSiT to 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 3 mln zł.
Na realizację zadania otrzymano w 2023 r. również pomoc finansową od:
Gminy Chojnice – 50.000,00 zł
Powiatu Chojnickiego – 50.000,00 zł
Wykonawcą zadania jest Marbruk M. Kwiatkowski Sp. K. za kwotę 3.486.253,83 zł
Planowany okres realizacji: XII 2023 – X 2024

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W kategorii: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej