Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 kwietnia 2014

Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego w Chojnicach

“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

Realizacja projektu “Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi” zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta – przy ul. Nowe Miasto.

Z uwagi na zły stan całej infrastruktury stadionu “Chojniczanka”, w ramach inwestycji uwzględniono szereg zmian, które mają służyć poprawie jakości bazy sportowej regionu, a także w niedługim czasie umożliwić realizację imprez o charakterze ponadregionalnym, zarówno sportowych jak i kulturalno-rozrywkowych.

Przygotowania do realizacji zadania rozpoczęto już w 2003r. Prace związane z modernizacją obiektu powierzono Przedsiębiorstwu Robót Energetyczno-Budowlanych „BUDREM” z Luzina.

Orientacyjne parametry techniczne:

 • Powierzchnia terenu objętego robotami budowlanymi: 29.000 m²
 • Powierzchnia użytkowa budynków: 1022 m²
 • Powierzchnia boiska piłkarskiego – darń sportowa: 8100 m²
 • Powierzchnia dróg: 3000 m²
 • Powierzchnia chodników: 3700 m²
 • Powierzchnia widowni: 1200 m²
 • Powierzchnia zieleni: 7300 m²

TERMIN REALIZACJI: czerwiec 2005 – sierpień 2007

Program modernizacji obiektu objął powstanie:

 1. pełnowymiarowego boiska piłkarskiego – 70×105 m o nawierzchni trawiastej,
 2. mniejszego boiska treningowego – 17,5×40 m o nawierzchni z trawy sztucznej,
 3. części lekkoatletycznej przeznaczonej do skoków, rzutów oraz 6-torowej bieżni tartanowej,
 4. trybun odkrytych (o konstrukcji betonowej wyposażonych w mocowane na stałe siedziska) mieszczących łącznie ok. 3700 osób, w których 2 sektory, przeznaczone dla gości z zewnątrz, będą widoczne i monitorowane:
 5. mała od strony północnej – 500 miejsc siedzących + 200 stojących,
 6. duża od strony południowej – 2500 miejsc siedzących + 500 stojących,
 7. toalet: małych przy trybunie małej oraz przebudowanych i rozbudowanych przy trybunie głównej,
 8. rozbudowanego budynku klubowego z własną ekologiczną kotłownią gazową.

Budynek, tzw. zaplecze socjalne, w części parterowy, w części II kondygnacyjny, mieści:

 1. na parterze zespół szatni z natryskami, kasę, pomieszczenia obsługi stadionu wraz z wglądem na jego płytę, pomieszczenia trenerów, lekarza, konserwatora klubu, magazynki na sprzęt i toalety;
 2. I piętro natomiast przeznaczone jest na część funkcyjną, tj. salkę konferencyjną, pomieszczenia administracyjne, prezesa klubu, sędziów, sekretariat, toalety i klubową kawiarenkę.

Istniejący przy obiekcie parking został w ramach tej inwestycji przebudowany i przystosowany do 88 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a na ul. Okrężnej powstały miejsca dla autokarów.

Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły ok. 9,0 mln zł. W kwocie tej uwzględniono 1,46 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz 2,5 mln zł dofinansowania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego.

Fot. Budynek przy stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Chojnicach

Fot. Fot. Trybuna główna

Fot. Boisko treningowe ze sztucznej trawy oraz lekkoatletyczne urządzenia sportowe

Fot. Stadion „z lotu ptaka” przed modernizacją

Zdjęcia sprzed realizacji inwestycji

Zdjęcia z realizacji inwestycji

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji

W kategorii: Miejski stadion sportowy Chojniczanka