Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 października 2010

Renowacja witraży w Sali Obrad Ratusza wraz z wymianą stolarki okiennej – 2010

W 2010 r. przystąpiono do prac konserwatorskich przy trzech oknach witrażowych secesyjnych z 1906 roku, autorstwa Richarda Schlein z Zittau w Niemczech, wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej w Sali Obrad Ratusza.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym została:
Pracownia Artystyczna „BURZYŃSCY”, ul. Żeromskiego 2/8, 82-200 Malbork.

Roboty prowadzone były pod nadzorem Aleksandry Banach, przedstawicielki Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdański. W ramach przeprowadzonych robót wykonano:

  • oczyszczenie mechaniczne powierzchni witraży,
  • usunięto elementy, które zostały nieprawidłowo zrekonstruowane i zastąpiono je nowymi, wykonanymi na podstawie analizy ikonograficznej,
  • sklejono spękane, oryginalne szkła i wykonano ich retusz,
  • obiekty złożono w nowe profile ołowiane analogiczne do pierwotnych,
  • kwatery witrażowe umieszczono w kasetach zespolonych
  • wykonano nową, dębową stolarkę okienną.

Całkowity koszt inwestycji brutto wyniósł: 84.546,00 zł

W kategorii: 2010