Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2000

Renowacja Starego Rynku – budynek nr 11/13

Wykonawca:
PeBeRol Sp. z o.o.

Projektant:
Andrzej Ciemiński

W oparciu o sporządzoną przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny dokumentację projektową przebudowano elewację frontową budynku wielorodzinnego przy ul. Stary Rynek 11/13 nadając jej charakter stylowych kamieniczek.
Wykonawcą przebudowy była firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe “PeBeRol” sp. z o.o. Chojnice.
Roboty trwały od 16.08. do 21.10.2000r. Chojnice dostały nominację do tytułu “Modernizacja roku 2000” za przebudowę elewacji

wspomnianej kamienicy – było to wielkim wyróżnieniem. Projekt modernizacji opracował architekt miejski Andrzej Ciemiński. Jest to najładniejsza w Chojnicach elewacja.

W związku z planowaną modernizacją nawierzchni płyty Starego Rynku, w okresie od 27.04 do 04.08.2000 roku wykonywano prace archeologiczne, które były warunkiem zgody konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Wykonawcą prac archeologicznych było Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, 91-415 Łódź, Plac Wolności 14 pod kierownictwem dr Krzysztofa Walenty.

W ramach renowacji strefy staromiejskiej Architekt Miejski opracował koncepcję modernizacji elewacji wybranych budynków przy ulicach: Stary Rynek, Kościuszki, Młyńskiej, 31 Stycznia i Gimnazjalnej. Na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 438 099 zł  

W kategorii: 2000