Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Rada Samorządów Osiedlowych

Skład:

  1. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 1 – Jordan Robliecki
  2. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 2 – Agnieszka Lewińska
  3. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 3 – Albin Orlikowski
  4. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 4 – Kornelia Żywicka
  5. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 5 – Bogdan Tyloch
  6. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 6 – Piotr Stanisławski
  7. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 7 – Czesław Wodzikowski
  8. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 8 – Jerzy Świerczewski
  9. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 9 – Andrzej Gąsiorowski
  10. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 10 – Michał Gruchała