Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 kwietnia 2024

Przyznane dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na rok 2024

Konserwacja elewacji, przywrócenie zabytkowych detali elewacji – ul. Strzelecka 35

 • Koszt remontu: 130 000 zł
 • Otrzymana dotacja: 52 000 zł

Budynek mieszkalny na ulicy Strzeleckiej.

Konserwacja zabytkowego ogrodzenia – ul. Mickiewicza 44

  • Koszt remontu: 21 517 zł
  • Otrzymana dotacja: 10 758 zł

Kamienica przy ul. Mickiewicz 44 z odnowioną elewacją w kolorze zielonym.

Remont dachu, zastosowanie nowej dachówki ceramicznej „karpiówki” – ul. Sępoleńska 9

 • Koszt remontu: 432 000 zł
 • Otrzymana dotacja: 0 zł

Dom przy ulicy Sępoleńskiej 9.

Ocieplenie ścian szczytowej i od podwórza wraz z odmalowaniem – ul. Mickiewicza 33

 • Koszt remontu: 432 000 zł
 • Otrzymana dotacja: 0 zł

Kamienica przy ul. Mickiewicza 33 w Chojnicach ze zniszczoną elewacją.

Konserwacja elewacji frontowej, odtworzenie detali – ul. Piłsudskiego 42

 • Koszt remontu: 123 486,07 zł
 • Otrzymana dotacja: 49 394 zł

Kamienica przy ul. Piłsudskiego 42 z roku 1912. Na parterze meblowy sklep firmowy z żółtym kolorem elewacji. Kolejne piętra zajmują mieszkania z elewacją w kolorze szarym.

Remont elewacji frontowej, odtworzenie drzwi frontowych – ul. Świętopełka 6

 • Koszt remontu: 61 810,66 zł
 • Otrzymana dotacja: 19 700 zł
 • Całkowity koszt: 81 510,66 zł
 • Otrzymana dotacja: 32 604 zł

Remont, konserwacja elewacji od strony ul. Krętej – ul. Kościuszki 28

 • Koszt remontu: 88 560 zł
 • Otrzymana dotacja: 35 661 zł

Kamienica przy ul. Kościuszki 28 w Chojnicach ze zniszczoną elewacją.

Odtworzenie drzwi frontowych na podstawie archiwaliów – ul. 31 Stycznia 10

 • Koszt remontu: 8 000 zł
 • Otrzymana dotacja: 4 000 zł

Kamienica przy ul. 31 Stycznia 10.

Konserwacja elewacji frontowej, odtworzenie detali – ul. Strzelecka 24

 • Koszt remontu: 198 612 zł
 • Otrzymana dotacja: 79 444 zł

Kamienica przy ul. Strzeleckiej 24 w Chojnicach.

 • Całkowity koszt 9 złożonych wniosków wynosi: 1 299 033,26 zł
 • Przyznano dotacje na kwotę: 350 000,00 zł

Przygotowała: Marlena Pawlak, Konserwator Zabytków Miasta Chojnice

 

W kategorii: Aktualności