Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 lutego 2023

Przekazanie laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Logo Cyfrowa Gmina

Rozpoczął się proces podpisywania umów przekazania laptopów przyznanych w wyniku weryfikacji oświadczeń złożonych w drugim naborze (październik-listopad 2022 roku) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przypominamy, że tym razem do dyspozycji była ograniczona ilość sprzętu (145 sztuk) i zgodnie z ogłoszeniem w pierwszej kolejności rozpatrywano oświadczenia, do których dołączono dowód potwierdzający pracę przodka w PGR.

Z osobami, których oświadczenia zweryfikowano pozytywnie i znalazły się na liście 145 mieszkańców, z którymi zawierane będą umowy, kontaktować się będzie pracownik Gminy Miejskiej Chojnice w celu ustalenia terminu odbioru laptopa.

Wydawanie sprzętu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach, w sali nr 126, w godzinach 11:00-15:00 od 15 lutego br. Każda z 145 osób będzie miała do podpisania umowę oraz protokół. Umowy podpisują :

– w przypadku ucznia, który ukończył 18 lat – uczeń osobiście,

– w przypadku ucznia, który ukończył 13 lat, ale ma mniej niż 18 lat – uczeń wraz z osobą (rodzicem/opiekunem), która składała pierwsze oświadczenie będące podstawą ubiegania się o sprzęt,

– w przypadku ucznia, który nie ukończył 13 lat – osoba (rodzic/opiekun), która składała pierwsze oświadczenie będące podstawą ubiegania się o sprzęt.

Rodzic/opiekun i pełnoletni uczniowie będą zobowiązani okazać dowód osobisty. Prosimy zapoznać się z treścią wzoru umowy i zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 171 z dnia 7 listopada 2022 r. w/s wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” ( https://bip.miastochojnice.pl/656.html?file=15535 ).

W przypadku jeśli osoba, upoważniona do odbioru sprzętu nie może stawić się osobiście, możliwy jest odbiór przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

W sytuacjach takich jak zmiana adresu w stosunku do podanego w oświadczeniu, zmiana innych danych, brak możliwości stawienia się w umówionym terminie – należy skontaktować się poprzez mail [email protected] lub telefonicznie pod nr 52 3971800 wew. 26 – wyłącznie w godzinach 8.00-10.00.

Pełnomocnictwo

Dokumenty do pobrania:

PełnomocnictwoPełnomocnictwo [84 KB, doc]

W kategorii: Aktualności, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR