Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2023

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Wartość kosztów robót budowlanych (zgodnie z umową nr: BI.272.16.2022 z dnia 22.11.2022r.): 5 591 235,60 zł. Przyznane dofinansowanie zgodnie z promesą z dnia 7 listopada 2022r.: 5.311.673,82 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości ok. 764 m, w tym jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową 5 skrzyżowań oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego, sygnalizacji świetlnej, zatoki autobusowej, wiaty przystankowej. Przewidziano również nasadzenia zieleni, zjazdy indywidualne i publiczne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej.

Pomiędzy skrzyżowaniami ul. Wyszyńskiego z ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy i ul. Błękitnej Armii zaprojektowano jezdnię manewrową. Po stronie południowo-zachodniej ul. Wyszyńskiego wykonany zostanie chodnik o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawca robót budowlanych: firma AD-BET Adrian Paszko z Chojniczek – umowa podpisana dnia 22.11.2022 r.

Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: sierpień 2023 r.

Logo Polskiego Ładu

W kategorii: Aktualności