Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 listopada 2009

Przebudowa ul. Zakładowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

„Przebudowa ul. Zakładowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia” to inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (edycja 2009).

Złożony przez Gminę Miejską Chojnice wniosek o dofinansowanie stanowi element wspólnej polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Chojnice oraz Powiatu Chojnickiego, której wyrazem jest decyzja o partnerskiej realizacji zgodnie wyznaczonego celu operacyjnego sformułowanego jako „Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej i Lichnowskiej”.

Realizację inwestycji rozpoczęto w październiku 2008 od wykonania oświetlenia ulicznego zakończonego w lutym 2009r. W kolejnym etapie w okresie marzec – wrzesień 2009 prowadzono prace dotyczące robót drogowych i kanalizacji deszczowej.

Wartość całkowita – 3.799.343,54 zł brutto
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL – 1.899.671,77 zł
Wkład własny – 1.899.671,77 zł, w tym udział partnera projektu – Powiatu Chojnickiego 140.000,00 zł

W ramach inwestycji zostały wykonane:

 • nawierzchnia utwardzona ul. Zakładowej o łącznej długości jezdni 901,64 m i szerokości 6,50 do 7,00 m – składająca się z dwóch odcinków:
  – A-B o długości 511,93m,
  – C-D o długości 389,71m.
 • sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 456,5 m: Ø315 mm PCV o długości 339,0 m, Ø250 mm o długości 117,5 m, przykanaliki Ø200 mm – 18 szt.;
 • oświetlenie uliczne – 37 szt. – wraz z usunięciem kolizji z sieciami SN i NN;
 • miejsca parkingowe dla samochodów osobowych – na odcinku A-B 11 miejsc równoległych do osi jezdni o wym. 2,50 x 6,00 m oraz 114 miejsc prostopadłych do osi jezdni o wym. 2,50×5,00 m. Na odcinku C-D 19 miejsc równoległych do osi jezdni o wym. 2,25-2,50×6,00 m oraz 20 miejsc prostopadłych o wym. 2,50×5,00 m. Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej,
 • miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych – 2 miejsca równoległe do osi jezdni o wym. 2,50×18,00 m na końcu odcinka A-B po lewej stronie jezdni oraz 2 miejsca równoległe do osi jezdni o wym. 2,50×18,00 m na końcu odcinka C-D,
 • chodniki – obustronne chodniki o szer. 1,50×2,00 m. Nawierzchnia chodników z kostek betonowych.
 •  zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej – na 14 działek.

W kategorii: 2009