Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 grudnia 2009

Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Chojnicach – 2009

Wybudowano nawierzchnie jezdni o łącznej dł. 916 mb wraz z dwustronnymi chodnikami oraz wjazdami na posesje o pow. 3.227 m2. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Kopernika, Wyspiańskiego i w części ul. Reymonta z włączeniem do ul. Bytowskiej Ø 500 PCV o dł. 171,90 mb, Ø 400 PCV – 359,15 mb, Ø 315 – 300,10 mb, Ø 200 – 145,50 mb. Ponadto przebudowano oświetlenie uliczne i zainstalowano 34 pkt świetlne.

Całkowity koszt inwestycji – 2.369.199,64 zł

W kategorii: 2009