Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lutego 2018

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Na obrazku osiem granatowych pięcioramiennych gwiazd. Z lewej strony w okręgu cztery źdźbła żyta, z prawej dom, a pod nim zielona polana.Logo - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz flaga prostokątna z granatowym tle. Na tle dwanaście pięcioramiennych żółtych gwiazd

 

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap” uchwałą Nr 1411/295/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku został ujęty na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek otrzymał 39 pkt, co oznacza przyznanie wsparcia na jego realizację w ramach PROW.

Umowę o dofinansowanie nr 00014-65171-UM1100015/17 podpisano 23.01.2018 r.

Cel główny zadania: poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.

Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, tj. budowę wiaty o powierzchni zabudowy 483,36 m² i powierzchni użytkowej 569,52 m², wymianę nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.

Zadanie stanowi kontynuację przedsięwzięcia, którego I etap został zrealizowany w okresie 11.2012 – 09.2013 r. również przy wsparciu środków w ramach PROW. Prace I i II etapu wykonano wg projektu Pracowni Projektowej „ARCHITECTONICA II)

Wykonawcą II etapu przebudowy targowiska była Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.

Roboty rozpoczęto po podpisaniu umowy z Wykonawcą, tj. 14.06.2019 r.

Zakończenie zadania – styczeń 2020 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „KAPARIS” Dariusz Rząska

  • Koszty całkowite: 1.373.271,43 zł
  • Koszty kwalifikowalne: 1.110.566,20 zł
  • Poziom pomocy: do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
  • Wartość dotacji: 588.221,00 zł

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

W kategorii: Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach