Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 lutego 2018

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap” uchwałą Nr 1411/295/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku został ujęty na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Wniosek otrzymał 39 pkt, co oznacza przyznanie wsparcia na jego realizację w ramach PROW.
 • Umowę o dofinansowanie nr 00014-65171-UM1100015/17 podpisano 23.01.2018 r.
 • Cel główny zadania: poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.
 • Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, tj. budowę wiaty o powierzchni zabudowy 483,36 m² i powierzchni użytkowej 569,52 m², wymianę nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.
 • Zadanie stanowi kontynuację przedsięwzięcia, którego I etap został zrealizowany w okresie 11.2012 – 09.2013 r. również przy wsparciu środków w ramach PROW. Prace I i II etapu wykonano wg projektu Pracowni Projektowej „ARCHITECTONICA II)
 • Wykonawcą II etapu przebudowy targowiska była Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.
 • Roboty rozpoczęto po podpisaniu umowy z Wykonawcą, tj. 14.06.2019 r.
 • Zakończenie zadania – styczeń 2020 r.
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „KAPARIS” Dariusz Rząska
 • Koszty całkowite: 1.373.271,43 zł
 • Koszty kwalifikowalne: 1.110.566,20 zł
 • Poziom pomocy: do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
 • Wartość dotacji: 588.221,00 zł

Fot. czerwiec 2020 r.

 


Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

W kategorii: 2014-2020