Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Program Czyste Powietrze

Informujemy, iż dniu 01.03.2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Miejską Chojnice mające na celu promocję oraz realizację programu “Czyste Powietrze”. Dofinansowanie z programu obejmuje budynki jednorodzinne lub wydzielone w budynku jednorodzinnym lokale mieszkalne z odrębną księgą wieczystą. Beneficjenci, którzy chcą uzyskać dofinansowanie muszą być właścicielami, bądź współwłaścicielami takiego budynku. Dofinansowanie można uzyskać na zadania takie jak: wymiana źródła ciepła – pieca C.O., modernizacja C.W.U., a także termomodernizacja czyli ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Program CZYSTE POWIETRZE przewiduje dofinansowanie:

 • na poziomie podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135.000 zł,
 • na poziomie podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  • 1894,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2651,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • na poziomie najwyższym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  • 1090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania należy przedstawić zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym. W celu wydania zaświadczenia należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Szczegółowe informacje na temat programu możecie Państwo uzyskać na stronie www.wfos.gdansk.pl oraz w punkcie informacyjno – konsultacyjnym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarką Odpadami mieszczącym się przy PL. Niepodległości 7, pok. 201. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem Tel. 52 397 18 00 wew. 72.

Punkt jest czynny w:

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 8:00 – 16:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00

„Czyste Powietrze” w Gminie Miejskiej Chojnice (stan na dzień 31.03.2024)

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 757
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 422
 • Kwota wypłaconych dotacji: 8 149 365,24 zł

www.czystepowietrze.gov.pl