Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Program Czyste Powietrze

Informujemy, iż dniu 01.03.2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Miejską Chojnice mające na celu promocję oraz realizację programu “Czyste Powietrze”. Dofinansowanie z programu  obejmuje budynki jednorodzinne lub wydzielone w budynku jednorodzinnym lokale mieszkalne z odrębną księgą wieczystą. Beneficjenci, którzy chcą uzyskać dofinansowanie muszą być właścicielami, bądź współwłaścicielami takiego budynku. Dofinansowanie można uzyskać na zadania takie jak: wymiana źródła ciepła – pieca C.O., modernizacja C.W.U., a także termomodernizacją czyli ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Program CZYSTE POWIETRZE przewiduje dofinansowanie:

 • na poziomie podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100.000 zł,
 • na poziomie podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  • 1563,60 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189,04 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • na poziomie najwyższym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  • 900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy przedstawić zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym. W celu wydania zaświadczenia należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Szczegółowe informacje na temat programu możecie Państwo uzyskać na stronie www.wfos.gdansk.pl oraz w punkcie informacyjno – konsultacyjnym znajdującym się  w Urzędzie Miejskim Chojnicach w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarką Odpadami mieszczącym się przy PL. Niepodległości 7, pok. 201. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem Tel. 52 397 18 00 wew. 72.