Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 sierpnia 2013

Pozytywna ocena formalna, informacja o przekazaniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” pod obrady Zarządu Województwa

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice