Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 kwietnia 2024

Pożegnanie radnych Rady Miejskiej w Chojnicach w kadencji 2018-2024

W dniu 22 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyło się spotkanie podsumowujące pracę radnych Rady Miejskiej w kadencji 2018-2024. Po pięciu latach nadszedł czas pożegnania i podziękowania sobie wzajemnie za współpracę. Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi burmistrz Arseniusz Finster, to był dobry czas dla Chojnic.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją z pracy Rady Miejskiej w Chojnicach w kadencji 2018 – 2024.

Rada Miejska została wybrana w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r. w składzie 21 radnych. W trakcie kadencji dwóch radnych złożyło mandat, tj. Pan Mariusz Brunka i Pan Bogdan Marcinowski, a w ich miejsce zostały powołane radne – Pani Alicja Kreft i Pani Janina Kosiedowska.

W Radzie funkcjonowały 3 kluby radnych.

Rada Miejska w minionej kadencji zbierała się na 64sesjach, z czego 15 sesji, w związku z pandemią koronawirusa, odbyło się w zdalnym trybie obradowania (online). Średnia frekwencja na wszystkich sesjach wynosiła 94,5% i tak:

w roku 2018                    odbyły się                2 sesje                              frekwencja 100,0%

w roku 2019                    odbyło się              11 sesji                              frekwencja 93,9%

w roku 2020                    odbyło się              10 sesji (z tego 7 online)           frekwencja 93,8 %

w roku 2021                    odbyło się              10 sesji (z tego 6 online)           frekwencja 98,1%

w roku 2022                    odbyło się              15 sesji (z tego 2 online)           frekwencja 93,7%

w roku 2023                    odbyło się              13 sesji                              frekwencja 88,6%

w roku 2024                    odbyły się              3 sesji                               frekwencja 93,7%

W ciągu kadencji podjęto 795 uchwał:

w 2018 r.     podjęto   27 uchwał

w 2019 r.     podjęto 163 uchwały

w 2020 r.     podjęto 140 uchwał

w 2021 r.     podjęto 138 uchwał

w 2022 r.     podjęto 143 uchwały

w 2023 r.     podjęto 144 uchwały

w 2024 r.     podjęto   40 uchwał

Rada przyjęła również 7 wniosków:

w 2018 r.     nie przyjęto żadnych wniosków

w 2019 r.     przyjęto 2 wnioski

w 2020 r.     przyjęto 1 wniosek

w 2021 r.     przyjęto 1 wniosek

w 2022 r.     przyjęto 2 wnioski

w 2023 r.     przyjęto 1 wniosek

w 2024 r.     nie przyjęto żadnych wniosków

Radni składali interpelacje i zapytania, które były przekazywane do Burmistrza. Łącznie w całej kadencji złożono 121 interpelacji i 63 zapytania.

W mijającej kadencji w Radzie Miejskiej w Chojnicach działało początkowo 8, a od września 2021 r. 7 komisji stałych – Komisja Ochrony Środowiska została zlikwidowana, a jej zakres przedmiotowy przejęła Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która zmieniła nazwę na Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W trakcie kadencji komisje rozpatrywały tematy merytoryczne wynikające z zakresu ich działania, analizowały i opiniowały materiały sesyjne, formułowały wnioski kierowane do Burmistrza Miasta Chojnice oraz zajmowały się sprawami bieżącymi.

I tak:

  1. Komisja Rewizyjna – zbierała się na 64 posiedzeniach:

w 2018 r.     na   1 posiedzeniu           

w 2019 r.     na 13 posiedzeniach

w 2020 r.     na 14 posiedzeniach

w 2021 r.     na 13 posiedzeniach

w 2022 r.     na 10 posiedzeniach

w 2023 r.     na 9 posiedzeniach

w 2024 r.     na 4 posiedzeniach

Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrole według planów zatwierdzonych uchwałami Rady Miejskiej:

w 2019 r.     4 kontrole

w 2020 r.     4 kontrole

w 2021 r.     2 kontrole

w 2022 r.     4 kontrole

w 2023 r.     4 kontrole

w 2024 r.     2 kontrole

  1. Komisja Budżetu i Rynku Pracy – zbierała się na 66 posiedzeniach i przyjęła łącznie 12wniosków:

w 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia, przyjęto 1 wniosek

w 2019 r. odbyło się 15 posiedzeń, przyjęto 5 wniosków

w 2020 r. odbyło się 11 posiedzeń, przyjęto 1 wniosek

w 2021 r. odbyło się 13 posiedzeń, przyjęto 2 wnioski

w 2022 r. odbyło się 13 posiedzeń, przyjęto 2 wnioski

w 2023 r. odbyło się 10 posiedzeń, wniosków nie przyjęto

w 2024 r. odbyły się 2 posiedzenia, przyjęto 1 wniosek

  1. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zbierała się na 64 posiedzeniach i przyjęła łącznie 14 wniosków:

w 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia, wniosków nie przyjęto

w 2019 r. odbyło się 15 posiedzeń, przyjęto 6 wniosków

w 2020 r. odbyło się 10 posiedzeń, przyjęto 2 wnioski

w 2021 r. odbyło się 16 posiedzeń, przyjęto 1 wniosek

w 2022r. odbyło się 10 posiedzeń, przyjęto 3 wnioski

w 2023r. odbyło się 9 posiedzeń, przyjęto 1 wniosek

w 2024r. odbyły się 2 posiedzenia, przyjęto 1 wniosek.

  1. Komisja Kultury i Sportu – zbierała się na 63 posiedzeniach i przyjęła łącznie 25 wniosków:

w 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia, przyjęto 1 wniosek

w 2019 r. odbyło się 13 posiedzeń, przyjęto 10 wniosków

w 2020 r. odbyło się 10 posiedzeń, przyjęto 3 wnioski

w 2021 r. odbyło się 13 posiedzeń, przyjęto 4 wnioski

w 2022 r. odbyło się 13 posiedzeń, przyjęto 5 wniosków

w 2023 r. odbyło się 10 posiedzeń, przyjęto 2 wnioski

w 2024 r. odbyły się 2 posiedzenia, wniosków nie przyjęto.

  • Komisja ds. Społecznych – zbierała się na 61 posiedzeniach i przyjęła łącznie 8 wniosków:

w 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia, wniosków nie przyjęto

w 2019 r. odbyło się 15 posiedzeń, przyjęto 3 wnioski

w 2020 r. odbyło się 10 posiedzeń, przyjęto 1 wniosek

w 2021 r. obyło się 14 posiedzeń, przyjęto 1 wniosek

w 2022 r. odbyło się 11 posiedzeń, przyjęto 2 wnioski

w 2023 r. odbyło się 7 posiedzeń, przyjęto 1 wniosek

w 2024 r. odbyły się 2 posiedzenia, wniosków nie przyjęto.

  • Komisja Edukacji – zbierała się na 63 posiedzeniach i przyjęła łącznie 10 wniosków:

w 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia, wniosków nie przyjęto

w 2019 r. odbyło się 13 posiedzeń, przyjęto 4 wnioski

w 2020 r. odbyło się 12 posiedzeń, przyjęto 3 wnioski

w 2021 r. odbyło się 13 posiedzeń, przyjęto 1 wniosek

w 2022 r. odbyło się 11 posiedzeń, przyjęto 2 wnioski

w 2023 r. odbyło się 10 posiedzeń, wniosków nie przyjęto

w 2024 r. odbyły się 2 posiedzenia, wniosków nie przyjęto.

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – zbierała się na 27 posiedzeniach i rozpatrzyła łącznie 7 skarg, 2 wnioski i 6 petycji.

w 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia    

w 2019 r. odbyły się 3 posiedzenia    

w 2020 r. odbyło się 5 posiedzeń       

w 2021 r. odbyło się 6 posiedzeń       

w 2022 r. odbyło się 7 posiedzeń       

w 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia    

w 2024 r. komisja nie odbyła żadnego posiedzenia

W kategorii: Aktualności