Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 maja 2016

“Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom” – budowa portalu “Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Miejska Chojnice była partnerem Powiatu Chojnickiego w realizacji projektu „Powiat Chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom – budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt mający na celu poprawienie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Chojnickiego został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje MŚP, Działania 1.6. Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach  projektu opracowano i przeprowadzono kampanię wizerunkową Powiatu Chojnickiego, utworzono portal www.bizneschojnice.eu wyposażony w Wirtualnego Asystenta, zakupiono infokiosk stacjonarny i przenośny.

W kategorii: Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom