Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 maja 2024

Postęp prac przy przebudowie odcinka ul. Grunowo

Trwa przebudowa 400-metrowego odcinka ulicy Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej podnoszącego komfort ruchu drogowego tj. pojazdów, pieszych i rowerzystów w szczególności przez:

  • dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym warunków technicznych,
  • dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu,
  • wykonanie nowego odcinka odwodnienia drogi,
  • przebudowę linii telekomunikacyjnej.

Wartość inwestycji to ok. 2,8 mln zł. Termin zakończenia – październik 2024 r. Inwestycja została wsparta środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu realizowanych prac.

W kategorii: Aktualności