Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 listopada 2023

Podsumowanie kwesty „Ratujmy Zabytkowe Nagrobki w Chojnicach”

18 248,16 zł i 12,20 euro – tyle uzbierano podczas tegorocznej kwesty „Ratujmy Zabytkowe Nagrobki w Chojnicach”. To ponad 4 tysiące więcej niż w roku ubiegłym. Zebrane środki przeznaczone będą na renowację dwóch nagrobków – Juliana Rydzkowskiego i Albina Makowskiego.

W kweście uczestniczyli wszyscy radni z Klubu „Program 2023 r.” burmistrza Arseniusza Finstera, wiceburmistrz Adam Kopczyński oraz 150 harcerzy z chojnickiego hufca  (42 Chojnicki Szczep Harcerski „Wicek”, 40 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego), 35 uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach, a także mieszkańcy Chojnic.

Nowością było wystawienie sztuki pt. „Dziady cz. II” przez uczniów SP nr 1, podczas której rozpoczęto zbiórkę datków na zabytkowe nagrobki. Z tego wydarzenia uzbierano 1 096 złotych. 

Kwesta trwała od 30 października do 2 listopada. Inicjatywę można jeszcze wesprzeć  za pośrednictwem zbiórki na stronie  https://zrzutka.pl/p79nhx, która potrwa do końca listopada br.

W kategorii: Aktualności