Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lutego 2012

Podpisanie umowy w sprawie opracowania Strategii

W dniu 21.02.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach – reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Chojnice dr. Arseniusza Finstera, a prof. dr. hab. Markiem Dutkowskim na opracowanie Programu Gospodarczego pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”.
Dokument ten będzie stanowił aktualizację obecnie obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014.

Irmina Łysakowska

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020