Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 grudnia 2013

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 3 grudnia 2013 r. nastąpiło podpisanie Umowy nr: UDA-RPPM.05.04.00-00-14/13-00 o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” między Województwem Pomorskim a Partnerem wiodącym – Gminą Miejską Chojnice.

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice