Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 lipca 2018

Podpisanie Umowy nr BI.272.16.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podpisanie Umowy nr BI.272.16.2018 z Biurem Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk, Niemcz na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych” w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Wartość umowy: 88.929,00 zł
Termin realizacji: 30.12.2018r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej