Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 lipca 2018

Podpisanie Umowy nr BI.2151.17.2017

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podpisanie Umowy nr BI.2151.17.2017 z Pracownią Usług Projektowych Nadzór i Wykonawstwo mgr inż. Mariusz Kłosowski, Chojnice na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wartość umowy: 13.025,50 zł
Termin zakończenia: 30 dzień od podpisania protokołu odbioru końcowego.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej