Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 sierpnia 2016

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 08.08.2016r. została zawarta umowa nr  BI.272.10.2016 pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Pracownią Projektową Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Wartość umowy: 54.120,00 zł.

Planowany termin zakończenia pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania protokołu odbioru końcowego inwestycji (30.10.2017r.).

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej