Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 grudnia 2017

Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy BI.272.9.2016 z 18.07.2016r.

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy BI.272.9.2016 z 18.07.2016r. zawartej z Konsorcjum firm:

  • RCI Sp. z o.o., Poznań – lider
  • Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD, Rogóźno
  • TACZBUD-BIS, Grudziądz

na Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
Wartość umowy: 11.507.703,72 zł, w tym zakres prac objęty projektem unijnym: 5.502.754,36 zł brutto.
Poza pracami termomodernizacyjnymi wykonawca wykona roboty budowlane zawiązane z przebudową i wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę: 6.004.949,36 zł brutto.
Termin realizacji: 30.05.2018r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej