Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2018

Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy nr BI.272.6.2016 z 12.05.2016r.

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy nr BI.272.6.2016 z 12.05.2016r. zawartej z Biurem Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, Niemcz na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
Wartość umowy: 95.832,91 zł.
Planowany termin zakończenia pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego: 15.02.2018r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej