Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

 1. Wymagane dokumenty:
  • dowody osobiste rodziców
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 2. Opłaty:
  • 11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka
  • do ukończenia 6 miesiąca przez dziecko zmiana imienia przez złożenie oświadczenia jest zwolniona z opłaty skarbowej
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r. nr 217, poz. 1427 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 ze zm.)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego