Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Odpady komunalne

Kontakt w sprawie gospodarki odpadami:

Urząd Miejski w Chojnicach, wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
tel. 52 397 18 00 wew. 63, e-mail : [email protected]

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 marca 2023 r. wynosi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawowe informacje

Zasady segregowania odpadów w Chojnicach - ZZO ulotka A5

Harmonogramy wywozu odpadów