Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 października 2010

OCHRONA ŚRODOWISKA

2007

 1. Usunięcie kolizji kolektora deszczowego w ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy – 28 160 zł
 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K.Jagiellończyka i Armii – 227 037 zł
 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staszica (odcinek od ul. Bytowskiej do ul. M.Curie-Skłodowskiej) – 36 493 zł
 4. Budowa kolektora deszczowego z wylotem do Strugi Jarcewskiej – 31 616 zł
 5. Wykonanie odwodnienia ul. Wróblewskiego – 26 917 zł

2008

 1. Wykonanie szafy sterowniczej dla przepompowni odcieków na składowisku – 5 124 zł
 2. Wykonanie przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Sambora – 15 945 zł
 3. Remont przepompowni na składowisku odpadów – 17 773 zł
 4. Nasadzenie na terenie miasta Chojnice – 100 000 zł

2009

 1. Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej – 67 302 zł
 2. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Zamieście – 12 810 zł
 3. Realizacja projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” – 14 439 zł
 4. Modernizacja składowiska w Nowym Dworze – 53 424 zł
 5. Budowa przepustu drogowego pod ul. Wierzbową – 6 680 zł
 6. Projekt podczyszczalni odcieków na składowisku odpadów – 20 000 zł

2010

 1. Projekt remontu ul. Lipowej – 20 740 zł
 2. Rekultywacja terenów pożwirowiskowych ul. Wielewska i Kartuska – 618 776 zł
 3. Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei – 107 434 zł
 4. Renowacja Pomnika Przyrody Źródła Św. Maksymiliana – 76 125 zł
 5. Nasadzenie przy parkingu na ul. Sukienników – 4 435 zł
 6. Zakup drzew i krzewów na rondo przy ul. Lichnowskiej – 10 289 zł

W kategorii: 2010