Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 października 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o szczegółowym planie polowań w sezonie 2022/2023

GN.6151.1.2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o szczegółowym planie polowań w sezonie 2022/2023

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1683, 2320) Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 31 im. dr. Jana Łukowicza w Klosnowie.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach
 • na tablicach ogłoszeń:
  • Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3
  • Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 4

Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:

 1. Data: 07.09.2022, 17:00 – 22:00, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 287 – łowisko 11
  • 287 – łowisko 12
  • 287 – łowisko 13
  • 287 – łowisko 14
  • 287 – łowisko 15
  • 287 – łowisko 16
  • 287 – łowisko 17
 2. Data: 03.11.2022, 9:00 – 13:30, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 287 – łowisko 4
  • 287 – łowisko 5
  • 287 – łowisko 8
  • 287 – łowisko 9
  • 270 – łowisko 28
  • 270 – łowisko 34
  • 270 – łowisko 37
 3. Data: 26.11.2022, 8:30 – 16:00, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 270 – łowisko 30
  • 270 – łowisko 31
  • 270 – łowisko 32
  • 270 – łowisko 38
  • 270 – łowisko 39
  • 270 – łowisko 40
  • 287 – łowisko 1
  • 287 – łowisko 2
  • 287 – łowisko 3
 4. Data: 03.12.2022, 8:30 – 15:00, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 270 – łowisko 22
  • 270 – łowisko 23
  • 270 – łowisko 24
  • 270 – łowisko 25
  • 270 – łowisko 26
  • 270 – łowisko 27
  • 287 – łowisko 4
  • 287 – łowisko 5
  • 287 – łowisko 8
 5. Data: 17.12.2022, 9:00 – 16:00, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 287 – łowisko 10
  • 287 – łowisko 11
  • 287 – łowisko 12
  • 287 – łowisko 13
  • 287 – łowisko 14
  • 287 – łowisko 15
  • 287 – łowisko 16
  • 287 – łowisko 17
  • 270 – łowisko 39
  • 270 – łowisko 41
 6. Data: 07.01.2023, 8:30 – 15:30, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 287 – Powałki
  • 270 – Zbeniny
 7. Data: 21.01.2023, 9:00 – 15:00, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 287 – Klosnowo
  • 270 – Funka
 8. Data: 18.02.2023, 9:00 – 14:00, numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania:
  • 287 – Czartołomie, Jarcewo, Funka
  • 270 – Powałki, Klosnowo

W kategorii: Ogłoszenia