Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 kwietnia 2024

Nazwa zadania: Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach

Flaga i godło Polski
  • Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza.
  • Wartość kosztów robót budowlanych (zgodnie z umową nr: KM.272.13.2024 z dnia 27.03.2024 r.): 981.540,00 zł
  • Przyznane dofinansowanie zgodnie z promesą z dnia 22 marca 2024 r.: 961.909,20 zł

Krótki opis zadania: Niniejsza inwestycja dotyczy fragmentu zabytkowego muru obronnego zlokalizowanego przy ul. Sukienników w Chojnicach (na długości ok. 7,5 m) i obejmuje w szczególności: rozbiórkę budynku gospodarczego oraz luźnych elementów muru obronnego, wykonanie prac remontowo-konserwatorskich muru, wykonanie robót konstrukcyjnych, w tym mikropali wierconych, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, usunięcie tymczasowego zabezpieczenia muru, odtworzenie i uzupełnienie ogrodzenia działki 1665 od strony północno-zachodniej i północnej oraz odtworzenie i budowę nawierzchni w miejscu istniejącej zabudowy gospodarczej.

Wykonawca robót budowlanych: BUDKON Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Profesorskiej 3, 80-856 Gdańsk.

W kategorii: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza