Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Nadanie numeru PESEL

 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o nadanie numeru pesel
 2. Opłaty:
  • brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 510 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 32
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie
  • jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego art. 35.
 6. Uwagi:
  • do wglądu dokument tożsamości cudzoziemca

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich