Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2009

Modernizacja ulic Książąt Pomorskich, Jana Pawła II, Filomatów w Chojnicach – 2007-2009

Wykonany zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

ul. Książąt Pomorskich

kanalizacja deszczowa

 • ø 200 – 160 PCV – 306,2 mb,
 • 36 szt. wpustów ulicznych,

roboty elektryczne

 • przebudowano istniejące zasilenie nn – 133 mb,
 • przestawiono 3 słupy oświetlenia ulicznego, zastosowano
 • osłony na istniejących kablach NN i SN i oświetlenia ulicznego,

droga – przebudowano pas drogowy o długości 831 mb w tym:

 • nawierzchnię jezdni – o powierzchni 5.825 m2,
 • parkingi o powierzchni 2.398 m2, 185 miejsc postojowych,
 • chodniki o powierzchni 2.048 m2 i zatoki autobusowe 198 m2.

ul. Jana Pawła II

 • kanalizacja deszczowaø 250-160 PCV-326,90 mb,
 • 30 szt. wpustów ulicznych,

roboty elektryczne – przebudowano 80 mb kabla SN oraz zastosowano osłony na kable nn, SN i oświetlenia ulicznego,

droga – przebudowano pas drogowy o długości 708 mb w tym;

 • nawierzchnię jezdni o powierzchni 5.079 m2,
 • parkingi o powierzchni 1.308 m2 – z 103 miejscami postojowymi,
 • chodniki o powierzchni 3.096 m2 i zatoki autobusowe 397 m2.

ul. Filomatów

kanalizacja deszczowa

 • ø 200-160 PCV-60,7 mb,
 • 6 szt. wpustów ulicznych,

roboty elektryczne – przebudowano istniejące oświetlenie uliczne – 55 mb i zabezpieczono osłonami kabla SN i oświetlenia ulicznego,

droga – przebudowano pas drogowy o długości 161 mb w tym;

 • nawierzchnię ulicy 931 m2,
 • parkingi o powierzchni 705 m2 z 50 miejscami postojowymi,
 • chodniki o powierzchni 731 m2.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 6.235.571,99 zł

W kategorii: 2009