Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2008

Modernizacja ul. Nałkowskiej w Chojnicach – 2008

Wybudowano nawierzchnię utwardzoną ulicy o dł. 110,4 mb i pow. 552 m2 oraz dwustronny chodnik z wjazdami na posesje o pow. 324 m2. Kanalizacja deszczowa Ø 250 PCV – 115 mb wraz z wpustami ulicznymi – 8 szt.

Całkowite nakłady inwestycyjne – 199.082,24 zł

W kategorii: 2008