Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2000

Modernizacja Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykonawca:
1. ZPHU “EL-GRAF” A. Krysiak
2. ZRB E. Łangowski  

W kategorii: 2000