Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2000

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kolektorów sanitarnych

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “SAGA” A. Wołoszyn

Inwestycję rozpoczęto we wrześniu 1999 r. Zakończenie jest planowane na 30 listopada 2001 r. Wykonywana modernizacja oczyszczalni ścieków polega na wprowadzeniu nowych technologii, poprzez montaż urządzeń, które zmniejszą koszty eksploatacji, a wprowadzona automatyzacja poszczególnych procesów technologicznych ułatwi znacznie prowadzenie jej obsługi. Realizowana modernizacja zapewni efektywność oczyszczania zwiększonej ilości ścieków zgodnie z polskimi wymogami prawnymi obowiązującymi po 2000 r. i dyrektywami Unii Europejskiej.

Koszt całego zadania inwestycyjnego wynosi : 10 148 135 zł

Na przedmiotową inwestycję pozyskano środki finansowe z:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 2 000 000 zł (pożyczka)
 • Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – 120 000 zł (dotacja)
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – 2 000 000 zł
 • Fundacja EKOFUNDUSZ w Warszawie – 3 000 000 zł (dotacj)
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie – 300 000 zł (dotacja)
 • Środki własne Gminy Miejskiej – 2 728 135 zł

RAZEM: 7 420 000 zł

Na dzień 31.12.2000 r. wykonano:

 • osadnik wtórny
 • stanowisko higienizacji osadu
 • stację dmuchaw z instalacją sprężonego powietrza
 • kanalizację sanitarną dn 300 PCV o długości 1 661,94 mb od ODJ “Asnyka” poprzez Zamieście do ul. Bytowskiej oraz na ODJ “Pawłówko” wraz z przepompowniami ścieków przy ul. Długiej i ul. Przemysłowej

Zmodernizowano m.in.:

 • reaktor biologiczny obejmujący komory beztlenowe predenitryfikacji i defosfatacji osadu pierwotnego, denitryfikacji i nitryfikacji,
 • stację dmuchaw z instalacją sprężonego powietrza,
 • stację mechanicznego odwadniania osadu,
 • budynek techniczny
 • zmodernizowano przepompownię ścieków przy ul. Zielonej
 • rozpoczęto modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej

W kategorii: 2000