Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 grudnia 2006

Modernizacja oczyszczali ścieków Igły w Chojnicach – rozbudowa kompostowni

Rozbudowa kompostowni stanowiła kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Chojnicach.
Inwestycja Miejskich Wodociągów realizowana była w okresie 11.2005 – 12.2006 i pochłonęła ok. 5,5 mln zł.
W montażu finansowym przeważał udział środków zewnętrznych pozyskanych w ramach:
– EkoFunduszu – 2,59 mln zł
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,08 mln zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1 mln zł
oraz wkład własny, uwzględniający udział środków z Urzędu Miejskiego – ok. 0,5 mln zł

Uroczyste otwarcie rozbudowanej kompostowni chojnickiej oczyszczalni ścieków odbyło się 05.12.2007r.

OPIS INWESTYCJI
Opracowanie: Miejskie Wodociągi sp. z o.o.
Wykonane przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków Igły w Chojnicach – rozbudowa kompostowni” zwiększyła, zintensyfikowała i polepszyła warunki techniczno – technologiczne istniejącej kompostowni o powierzchni 3000 m², poprzez wykorzystanie drugiej zadaszonej płyty kompostowej o powierzchni 4600 m² wraz ze składem surowców o powierzchni 1680 m², a także całego systemu instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz dróg i zieleni.
Kompleks kompostowni jest wyposażony w maszynę do przerzucania pryzm Backhus 5.45 oraz ładowarkę czołową 520G i przewoźny bębnowy przesiewacz Twister. Tak rozbudowana kompostownia pozwala w ciągu roku na przeróbkę około 3 tys. m³ odpadów z kory i drewna w postaci wiórów i ścinek oraz innych odpadów organicznych typu odpadowych mas roślinnych, odpadów z gospodarki leśnej, odpadów z produkcji pasz roślinnych w ilości do 1,3 tys. m³.
Taka moc przerobowa pozwala wyprodukować około 5 tys. m³ kompostu – nawozu, który po uzyskaniu zezwolenia zostaje wprowadzony do obrotu handlowego, a przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie czterech pełnych cykli produkcyjnych, zamiast obecnie dwóch i w ten sposób wykorzystanie całej ilości osadów wyprodukowanych w ciągu roku przez chojnicką oczyszczalnię.
Kompostownia eliminuje konieczność stosowania pośredniej alkalicznej sanitacji osadów za pomocą pyłów dymnicowych z węgla brunatnego czy wapna.
Zapobiega koniecznemu magazynowaniu na poletkach osadów, które z braku miejsca nie mogą na bieżąco podlegać procesom kompostowania.
Wzrost powierzchni użytkowej kompostowni i jej zadaszenie pozwalają ponadto na pełną kontrolę wszystkich procesów technologicznych, prowadzenie zasadniczego procesu w temperaturach powyżej 60°C w czasie gwarantującym pełną higienizację, optymalizację okresu dojrzewania, a tym samym stabilizacji kompostu i zagwarantuje wysoką i powtarzalną jakość produkowanego nawozu.
Przewidujemy duży popyt na wyprodukowany kompost – nawóz BIOGLEB, ponieważ znane już obecnie jego jakość i właściwości dają szerokie spectrum zastosowań nie tylko w regionie miasta i gminy Chojnice, ale i w bardziej odległych obszarach. Grupy odbiorów są również dość zróżnicowane.
Preparatem produkowanym naszą technologią zainteresowani są indywidualni odbiorcy, rolnicy, firmy usługowe, samorządy osiedlowe, instytucje gminne, miejskie oraz wielu innych.

W kategorii: 2006