Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Miasto w liczbach

Struktura użytkowania gruntów w mieście Chojnice

Powierzchnia ogółem – 2.104 ha, w tym:

 • tereny komunikacyjne – 297 ha
 • tereny mieszkalne – 323 ha
 • tereny przemysłowe – 107 ha
 • tereny wypoczynkowe – 34 ha
 • użytki leśne – 100 ha
 • użytki rolne – 1008 ha

Liczba mieszkańców – 38 697

 • Oddziały przedszkolne przy szkołach publicznych – 12
 • Przedszkola – 9
 • Publiczne placówki kształcenia ustawicznego – 1
 • Punkty przedszkolne – 2
 • Szkoły podstawowe i gimnazja – 13
 • Szkoły policealne: publiczne – 1, niepubliczne – 2
 • Szkoły ponadgimnazjalne: publiczne – 6, niepubliczne – 3
 • Szkoły specjalne: podstawowe – 1, gimnazja – 1
 • Szkoły w Schroniskach dla Nieletnich: podstawowe – 1, gimnazja – 1
 • Szkoły wyższe – 3
 • Żłobki – 3
 • Biblioteki – 2
 • Centrum kultury – 1
 • Hale sportowe, sale sportowe – 9
 • Kluby sportowe – 18
 • Muzea – 1
 • Obszar rekreacyjny z zespołem boisk sportowych – 7
 • Park Wodny – 1
 • Parki wypoczynkowe – 3
 • Stadiony sportowe – 2
 • Ciepłownie – 2
 • Długość sieci ciepłowniczej – 20,5 km
 • Długość sieci gazowej – 87,13 km
 • Długość sieci kanalizacyjnej – 88,2 km
 • Długość sieci wodociągowej – 120,2 km
 • Kotłownie lokalne – 3

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.