Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 grudnia 2006

Miasto Chojnice deklaruje przystąpienie do projektu “Kaszubski Pierścień”

Pięć powiatów województwa pomorskiego – bytowski, chojnicki, kartuski, kościerski i lęborski – jest autorem projektu “Kaszubski Pierścień”, którego celem jest poprawa dostępności i atrakcyjności turystycznej Pojezierza Kaszubskiego.

Miasto Chojnice zostało zaproszone do udziału w realizacji projektu, wobec czego 11 grudnia w Kartuzach uczestniczyło w spotkaniu stron zainteresowanych wspólnym wdrażaniem przedsięwzięcia. Na zebraniu uzgadniano formę i sposób udziału partnerów w projekcie. Podpisano również odpowiednie deklaracje.

Miasto Chojnice przystępując do projektu liczy na pozyskanie ok. 1,5 mln zł unijnych środków na budowę baszty, której realizacja stanowiłaby rozpoczęcie kompleksowej przebudowy fosy miejskiej, mającej na celu poprawę warunków dla organizacji imprez kulturalnych. Jedną z funkcji jaką obiekt miałby pełnić, to funkcja informacyjna, gdyż w obiekcie mieścić miałby się Punkt Informacji Turystycznej wraz z dostępem do internetu; ponadto baszta stanowiłaby również zaplecze do serwowania specjałów kuchni regionalnej.

W kategorii: Baszta w Fosie Miejskiej budowana w ramach projektu “Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”