Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 marca 2022

Kwalifikacja wojskowa – obwieszczenie

W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa pomorskiego kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).

Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze Powiatu Chojnickiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 396 65 29, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 22 czerwca 2022 r. codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godz. od 9.00 do 13.00. Kobiety będa przyjmowane 22 czerwca 2022 r.

Szczegóły poniżej w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa pomorskiego.

W kategorii: Aktualności