Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 marca 2023

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: 2023/MG/E/1

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

ZADANIE Z ZAKRESU EKOLOGII

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Z edukacją ekologiczną dla mieszkańców Chojnic”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Chojnicki Alarm Dla Klimatu
Termin realizacji zadania: 13.03.2023 – 30.04.2023
Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 3.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel.: 52 397 29-22, e-mail: [email protected] w terminie do 8.03.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Miejsce na zamieszczenie skanu złożonej oferty realizacji zadania publicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz uwagFormularz uwag [14 KB, docx]
Ocena celowościOcena celowości [228 KB, pdf]
Treść komunikatuTreść komunikatu [15 KB, docx]
Złożona ofertaZłożona oferta [2 MB, pdf]

W kategorii: Małe granty