Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 lipca 2022

Komunikat drogowy

Informujemy o zamknięciu ul. Strzeleckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do drogi wojewódzkiej nr 212 (ul. Batorego) oraz ul. Pietruszkową od skrzyżowania z ul. Strzelecką do wjazdu do Aresztu Śledczego w związku z remontem nawierzchni ul. Strzeleckiej i ul. Pietruszkowej obejmującym wymianę nawierzchni z kamienia brukowego na nawierzchnię z kostki kamiennej.

W ramach prac planuje się całkowite zamknięcie ulic dla ruchu kołowego do 30.09.2022 r.

W kategorii: Aktualności