Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 lutego 2022

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Cztery znaki graficzne: 1. Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa 2. Flaga Rzeczpospolita Polska 3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa 4. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 299 000 zł na zakup komputerów w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.  Niebawem zostanie podpisana umowa o przekazaniu grantu, a następnie ogłoszony przetarg na dostawę 433 komputerów. Na realizację projektu, tj. zakup i przekazanie sprzętu mieszkańcom, gmina ma 10 miesięcy.

Łącznie podczas naboru do Urzędu Miejskiego w Chojnicach wpłynęło około 550 oświadczeń mieszkańców z czego 433 zostały zweryfikowane pozytywnie. Pozostałe nie zostały uwzględnione ze względów formalnych takich jak brak potwierdzenia zatrudnienia przodka w PGR, wskazanie zakładu, który nie był PGR, wskazanie w oświadczeniu placówki nieobjętej wsparciem (np. przedszkola, szkoły policealne) itp.  Za kwotę dofinansowania zakupione zostaną 433 laptopy  o szacunkowej wartości jednostkowej 2,5 tys. zł, oprogramowanie za 410 zł  i ubezpieczenie za 90 zł.

Informacja o przyznaniu bądź nie przyznaniu laptopa zostanie przekazana zainteresowanym mieszkańcom listownie. Prosimy o cierpliwość.

W kategorii: Aktualności, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR