Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 listopada 2012

Kolektory słoneczne

W ramach realizacji drugiej części inwestycji p.n. „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach” na terenie parku powstał m.in. bulodrom z funkcją lodowiska, parking, ścieżka sportowa z siłownią terenową, ścieżki piesze i rowerowe, oświetlenie i monitoring oraz budynek socjalny z przeznaczeniem na zaplecze parku. Na dachu budynku zamontowano trzy kolektory słoneczne, które pochłaniając energię cieplną z promieni słonecznych ogrzewają płyn znajdujący się wewnątrz układu. Następnie płyn pompowany jest przewodami do wymiennika ciepła w zbiorniku wody, gdzie oddaje ciepło wodzie jednocześnie się ochładzając, i ponownie wraca do kolektora. Ogrzana w ten sposób woda może zasilać instalację centralnego ogrzewania bądź służyć do celów użytkowych (sanitarnych). W budynku zaplecza kolektory będą podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Koszt zakupu i montażu instalacji solarnej wyniósł 27.350,00 zł przy czym został on w 50% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”.

kolektory_sloneczne

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej