Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 lipca 2022

JAK ZOSTAĆ DOSTAWCĄ DLA US ARMY? – szkolenia w Koszalinie i w Słupsku!

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w szkoleniach nt. jak zostać dostawcą US Army.

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce oraz organizacji międzynarodowych, w tym systemu ONZ, Grupy Banku Światowego, NATO.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym) oraz Koszalińska Izba Przemysłowo Handlowa i Słupska Izba Przemysłowo Handlowa na Region Słupski zapraszają wszystkich przedsiębiorców z regionu do udziału w szkoleniach nt. jak zostać dostawcą US Army.

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce oraz organizacji międzynarodowych, w tym systemu ONZ, Grupy Banku Światowego, NATO.

DLA KOGO: Odbiorcami szkolenia są przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce.

CEL:

  • ułatwienie dużej liczbie przedsiębiorców, szczególnie MŚP działającym na terenie Polski, rozwoju działalności w oparciu o dostawy towarów i usług dla armii amerykańskiej i organizacji międzynarodowych
  • uzyskanie informacji na temat najczęstszych kategorii towarów i usług zamawianych przez amerykańskie bazy wojskowe oraz organizacje międzynarodowe
  • wyjaśnienie procedury amerykańskiego systemu zamówień publicznych na podstawie przewodnika powstałego na zamówienie.

PARTNER MERYTORYCZNY: Atlantic Contract Sp z o.o. sp. k.

PARTNER: Stowarzyszenie Alumni (Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs)

TERMINY SZKOLEŃ / PROGRAM / REJESTRACJA:

  1. 18.07.2022 od godz. 10:00 – KOSZALIN –  https://app.evenea.pl/event/dostawcyusarmy-koszalin/
  2. 19.07.2022 od godz. 10:00 – SŁUPSK – https://app.evenea.pl/event/dostawcyusarmy-slupsk/

WARUNKI UDZIAŁU: Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania Organizatorzy mogą ograniczyć ilość reprezentantów z jednej firmy do jednej osoby.

KONTAKT / PYTANIA: Informacji nt. wydarzenia udziela Pan Bartosz Świtała, tel. 59 840 11 73, tel. 604 450 206, [email protected]

W kategorii: Aktualności