Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 czerwca 2023

IX sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej – na żywo

Dnia 13 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach odbędzie się IX sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie IX sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, stwierdzenie kworum i powitanie gości.
  2. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu przez nowo wyłonionych Radnych.
  3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  5. Uchwała w sprawie wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  6.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach w związku z organizacją  seansów kina plenerowego.
  7. Informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  8. Wolne głosy, wnioski oraz dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.

Wsparciem w zakresie organizacji prac Rady służy Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, która realizuje projekt polegający na opracowaniu przez Radę projektu strategii miasta na rzecz młodzieży. Animatorem Rady jest Żaneta Jasińska, mail: [email protected].

W kategorii: Aktualności