Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 listopada 2007

Inwestycja w liczbach

Restauracja Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem

Umiejscowienie Bazyliki pośród przebudowanej w latach 2000-2002 historycznej zabudowy Starego Rynku, narastające problemy z zawilgoceniem murów kościoła oraz zdewastowany stan dróg dojazdowych do Bazyliki spowodował, iż Miasto Chojnice w partnerstwie z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela przystąpiło w 2003r. do prac mających doprowadzić do realizacji kompleksowej odnowy elewacji kościoła oraz sąsiadujących ulic. 

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej złożony został 29.04.2005 r., a w dniu 30 września 2005r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miasto i Parafia zadeklarowały współfinansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia. 

Projekt „Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem” pozwolił na osiągnięcie następujących wymiernych efektów:

 • Przeprowadzenie prac archeologicznych na Placu Kościelnym w czasie prac ziemnych;
 • Wyrestaurowanie 3868 m 2  elewacji Bazyliki;
 • Budowę drenażu grawitacyjnego przyściennego przy Bazylice Mniejszej o łącznej długości 37m, który zniwelował narastającą w ostatnich latach wysoką dynamikę destrukcji zabytkowych murów Kościoła;
 • Przebudowę nowej nawierzchni ulicy Gimnazjalnej, Myśliboja, Nowe Miasto o łącznej długości 470m;
 • Przebudowę Placu Kościelnego o łącznej powierzchni utwardzonej 1833 m2;
 • Przebudowę i rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 565m ;
 • Przebudowę linii energetycznych o łącznej długości 534 m;
 • Przebudowę oświetlenie o łącznej długości kabla 515 m i 17 punktów świetlnych.

CEL

Generalnym celem Projektu było zwiększenie atrakcyjności obszaru Starego Miasta w Chojnicach, zmierzające do aktywizacji gospodarczej i społecznej obszaru południowo-zachodniej części województwa pomorskiego z lokalnym centrum rozwoju w Chojnicach.

Podejmowane działania miały na celu przeciwdziałanie marginalizacji przedmiotowego obszaru, przy wykorzystaniu istniejącego potencjału turystycznego, kulturalnego i historycznego.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu z budżetu Unii Europejskiej: wrzesień 2005 r.
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: marzec 2006 r. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: październik 2007 r.

OSTATECZNE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU I  ŻRÓDŁA ICH FINANSOWANIA:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – OK. 5 MLN ZŁ.

 • Unia Europejska – ok. 3,7 mln zł
 • Budżet Państwa – ok. 0,5 mln zł
 • Miasto Chojnice – ok. 380 tys. zł
 • Parafia Pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela: ok. 360 tys. zł

GŁÓWNI WYKONAWCY INWESTYCJI:

Konsorcjum firm: Oddział Gdański Polski Pracowni Konserwacji Zabytków S. A. z Warszawy, wraz z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym Sp. z o. o. z Chojnic

NADZÓR INWESTYCYJNY – INŻYNIER PROJEKTU:

Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o. o. Zamość

W kategorii: Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach